Jakie są najbardziej pożądane kompetencje po studiach?

Coraz częściej wykształcenie, doświadczenie zawodowe i praktyki nie wystarczą, by odnaleźć się na rynku pracy. Jest on coraz bardziej konkurencyjny, a więc pracodawcy oczekują znacznie więcej od swoich kandydatów, aniżeli oczekiwali jeszcze kilkanaście lat temu. Jednymi z najbardziej pożądanych zdolności są tzw. kompetencje miękkie.

Obraz

Można do nich zaliczyć umiejętność komunikowania się ze współpracownikami, zwłaszcza, że istnieją tendencje do kształtowania się multikulturowych środowisk pracy. Istotna jest również wielozadaniowość, umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres. Na wielu stanowiskach niezwykle istotna jest także umiejętność analitycznego myślenia.

A jednym z najbardziej pożądanych atutów jest znajomość języków obcych, w tym szczególnie języka angielskiego. Korzystnie na wyniki pracy wpływa również umiejętność pracy w grupie oraz nastawienie się na osiągnięcie wspólnego celu. W każdej jednak pracy przydadzą się dodatkowe kwalifikacje zawodowe, które wyróżnią nas spośród innych kandydatów.